Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvár Község Önkormányzata Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 1. Szervezeti, személyzeti adatok . 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.2 A szervezeti struktúra 1.1.3 A szerv vezetői 1.2 A felügyelt költségvetési szervek 1.3 Gazdálkodó szervezetek 1.4 Közalapítványok 1.5 Lapok 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 1.7 Költségvetési szervek
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. Hivatalos név (teljes név)
Ságvár Község Önkormányzata
-
-
 2. Székhely
8654 Ságvár, Fő utca 16.
-
-
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
8654 Ságvár, Fő utca 16.
-
-
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
84/580-022
-
-
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 6. Központi elektronikus levélcím
-
-
 7. A honlap URL-je
www.sagvar.hu
-
-
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
-
-
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
2021. április
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
2013. január
-
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
2013. január
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Polgármester: Kecskés Gábor, tel:84/580-022/13, e-mail:polgarmester@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16. Jegyző: Budainé Vajk Ildikó, tel: 84/580-022/19, email: jegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16. Aljegyző: Koltai Bernadett, tel:84/580-022/18, e-mail: aljegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16.
2015. december
-
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Polgármester: Kecskés Gábor, tel:84/580-022/13, e-mail: polgarmester@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő u. 16. Testületi tagok: Elérhetőségei: tel:84/580-022/13, e-mail: polgarmester@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő u. 16. Bódis József alpolgármester, Bodó Ferencné, Juhász István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert, Somi Levente. Pénzügyi bizottság: Sárvári Norbert elnök, Lengyel Ferenc alelnök, Bodó Ferencné képviselő tag, képviselő tag, dr. Rideg Róbert nem képviselő tag, Szabóné Szentpéteri Violetta nem képviselő tag. Jogi és ügyrendi bizottság: Juhász István elnök, Sárvári Norbert alelnök, Bodó Ferencné képviselő tag. Jegyző: Budainé Vajk Ildikó Aljegyző: Koltai Bernadett
2023. február
-
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
2013. július
-
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
2013. július
-
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu www.somogy.gov.hu https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szer vezeti-egysegek 2. Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 3. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
Somogy Megyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.h u honlap: www.somogy.gov.hu
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu honlap: www.somogy.gov.hu 2. Azon döntések esetén, ahol a jogszabály alapján közigazgatási per lefolytatásának van helye az eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 3. A polgármester, illetve a jegyző által átruházott hatáskörben meghozott döntései ellen benyújtandó fellebbezés: Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. Tel: 84/580-022 e-mail: jegyzo@sagvar.hu honlap: www.sagvar.hu
2023. április
Somogy Megyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.h u honlap: www.somogy.gov.hu
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Budainé Vajk Ildikó jegyző www.sagvar.hu
2015. december
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra hozták létre. http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLis tak/Onkormanyzat/Sagvari_KOH_Alapíto_okirat_ egyseges_2023_junius.pdf
2023. június