Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Közérdekű adatok

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Tájékoztató a közérdekű adatigénylések szabályairól A   közérdekű   adatok   megismerésére   irányuló   kérelmek   intézésnek,   továbbá   a   kötelezően   közzéteendő adatok   nyilvánosságra   hozatalának   rendjéről   szóló   szabályzat   alapján   –   amely   a   fenti   táblázat   X.   Közzétételi egység:    Közérdekű    adatok    igénylése    című    pontjában    letölthető     -    A    közérdekű,    valamint    a    közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Szóbeli igények benyújtása a . ) személyesen: a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, ügyfélfogadási időben. b . ) telefonon a következő telefonszámokon: + 36 84 580 022 Írásbeli igények benyújtása a . ) személyesen: a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén benyújtva, b . ) postai úton: a jegyzőnek/elnöknek címzett levélben, c . ) elektronikus úton: a jegyzo@sagvar.hu e-mail címre küldött levélben történhet. A    közérdekű    adat,    közérdekből    nyilvános    adat    megismerésére    irányuló    igények    teljesítéséről    a    jegyző   gondoskodik. Az   adatigénylésnek   közérthető   formában   és   –   amennyiben   ezt   az   adatot   kezelő   közfeladatot   ellátó   szerv aránytalan   nehézség   nélkül   teljesíteni   képes   –   az   igénylő   által   kívánt   technikai   eszközzel,   illetve   módon   kell eleget    tenni.    Ha    a    kért    adatot    korábban    már    elektronikus    formában    nyilvánosságra    hoztuk,    az    igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. A   közérdekű   adat,   közérdekből   nyilvános   adat   megismerésére   irányuló   igénynek   a   tudomásra   jutást   követő –    legrövidebb    idő    alatt,    legfeljebb    azonban    15    napon    belül    eleget    tenni.    Az    adatigénylést    nem    lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. Az   Info   törvény   29.   §   (3)   bekezdése   alapján:   „Az   adatot   kezelő   közfeladatot   ellátó   szerv   az   adatigénylés teljesítéséért   -   az   azzal   kapcsolatban   felmerült   költség   mértékéig   terjedően   -   költségtérítést   állapíthat   meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.” A költségtérítés összege megállapításának szabályai a fenti szabályzatban megtalálhatók. A   közérdekű   adat   megismerésére   vonatkozó   igény   elutasítása   vagy   a   teljesítési   határidő   eredménytelen eltelte   esetén,   valamint   az   adatigénylés   teljesítéséért   megállapított   költségtérítés   összegének   felülvizsgálata érdekében   az   adatigénylő   jogosult   bírósághoz   fordulni.   A   pert   az   igény   elutasításának   közlésétől,   a   határidő eredménytelen   elteltétől,   illetve   a   költségtérítés   megfizetésére   vonatkozó   határidő   lejártától   számított   30 napon belül kell megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. Az    igénylő    dönthet    úgy    is,    hogy    az    adatkezelő    jogsértő    eljárása    miatt    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.
  
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma: