Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 1. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.2 A szervezeti struktúra 1.1.3 A szerv vezetői 1.2 A felügyelt költségvetési szervek 1.3 Gazdálkodó szervezetek 1.4 Közalapítványok 1.5 Lapok 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 1.7 Költségvetési szervek
1. Hivatalos név (teljes név) Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2. Székhely 8654 Ságvár, Fő utca 16. - - 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
-
-
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
8654 Ságvár, Fő utca 16.
-
-
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
84/580-022
-
-
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 6. Központi elektronikus levélcím
-
-
 7. A honlap URL-je
www.sagvar.hu
-
-
-
-
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Elnök Alelnök
2013. július
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
2013. július
-
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: +36/84/380-048, +36/20/231 44 46 E-mail: sagvariovoda@gmail.com
2013. július
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Elnök: Kecskés Gábor Ságvár Község Polgármestere, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16., tel: 84/580-022/13, e-mail: jegyzo@sagvar.hu Alelnök: Pistár Péter Nyim Község Polgármestere Tagok: Bódis József Ságvár Község Alpolgármestere, Kovács Szilveszter Som Község Polgármestere, Sipos Tibor Som Község Alpolgármestere, Bodó Marianna Nyim Község Alpolgármestere.
2019. október
-
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu www.somogy.gov.hu https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervez eti-egysegek 2. Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/
2023. április
Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov. hu www.somogy.gov.hu https://www.kormany hivatal.hu/hu/somogy /szervezeti-egysegek
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu honlap: www.somogy.gov.hu 2. Azon döntések esetén, ahol a jogszabály alapján közigazgatási per lefolytatásának van helye az eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/
2023. április
Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov. hu www.somogy.gov.hu
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető. http://www.sagvar.hu/bobita/bobita.html
2018.
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: +36/84/380-048, +36/20/231 44 46 E-mail: sagvariovoda@gmail.com http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliListak /Tarsulas/OvodaAlapitoOkirat.pdf
2021. április
-