Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Rendeletek

Ságvár Község Önkormányzatának hatályos rendeletei az alábbi linken
- a megye és a település kiválasztását követően - érhetőek el:
https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2423:-:-:1:-:-:-/1/10
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztisztviselők
illetményalapjáról szóló  1/2019. (II. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről.  2/2019. (II. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben - 2019.07.13-i
időállapot).  4/2019. (II. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2019 évi igazgatási
szünet elrendeléséről.  9/2019. (V. 21) számú rendelet
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők
Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról. 10/2019. (V. 21) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018 évi költségvetés
végrehajtásától. 13/2019. (V. 29) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési
támogatásokról. 15/2019. (VII. 12) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési hulladékról és
a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról.  1/2018. (II. 16.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.  3/2018. (II. 28.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a
környezetvédelmi alapról.  17/2018. (IX. 28.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
21/2018. (XII. 7.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól (a módosítással egységes szerkezetben - 2019.05.22-i időállapot).  7/2017. (V. 25.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés
szabályairól.  9/2017. (VI. 16.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról.  10/2016. (XII. 1.) számú rendelet.
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. 17/2015. (XI. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (a módosításokkal
egységes szerkezetben – 2019.01.01-i időállapot).  2/2014. (II. 6.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról (A módosításokkal egységes
szerkezetben – 2019.01.1-i időállapot).  3/2014. (II. 6.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról.
9/2014. (IV. 30.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól.  13/2014. (IX. 24.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.  14/2014. (IX. 24.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati
képviselőknek és a bizottsági elnököknek járó tiszteletdíjakról. 17/2014. (X. 20.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.05.22-i időállapot).
18/2014. (XI. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról (a
módosításokkal egységes szerkezetben – 2018.01.01-i időállapot). 19/2014. (XI. 27.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2014.05.01-i időállapot).
9/2013. (IX. 13.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (a módosításokkal egységes
szerkezetben – 2014.09.25-i időállapot).  10/2013. (IX. 13.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község
Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról (a módosításokkal
egységes szerkezetben - 2018.09.10-i időállapot). 14/2013. (X. 15.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a
temetkezés rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.02.28-i időállapot).
16/2013. (XI. 29.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokról. 19/2013. (XI. 29.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről. 20/2013. (XI. 29.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az állattartás
szabályozásáról.  10/2012. (XI. 23.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Ságvár-Som-Nyim
Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről.
1/2011. (I. 21.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Körjegyzőségben
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2011.01.21-i időállapot).
2/2008. (II. 1.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a a közművelődésről és
nyilvános könyvtári ellátási feladatokról.  21/2008. (XII. 3.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (a módosításokkal egységes
szerkezetben – 2012.11.23-i időállapot). 7/2002. (IX. 6.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatokról.  10/2002. (IX. 6.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete "Ságvár Község
Díszpolgára" és "Ságvárért" kitüntető cím adományozására.  4/1998. (II. 21.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár község jelképeiről
és a jelképek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2012.06.01–i időállapot).
2/1996. (III. 14.) számú rendelet.
 
Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011 (VI.9.) önkormányzati
rendelete Ságvár község helyi építési szabályzatáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2023. augusztus 17-i időállapot.)
 
Hirdetmény HÉSZ modosítás elfogadásáról
Ságvár Község Rendezési terve:
 
Belterület szabályozási terv
Ságvár 14/2011 rendezési terv egységes 20230817 3mellbelterület szabályozás.pdf
Külterület szabályozási terv 1
Ságvár 14/2011 rendezési terv egységes 20230817 1mellkülterület szabályozás.pdf
Külterület szabályozási terv 2
Ságvár 14/2011 rendezési terv egységes 20230817 2mellkülterület szabályozás.pdf
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
Ságvár 14/2011 rendezési terv egységes 8mellnaperőműlehatárolás.pdf
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 27-én megtartott rendkívüli,
nyilvános képviselő-testületi ülésének jegyzókönyvéhez:
Ságvár   Község   Önkormányzata   Képviselő-testületének   12/2023.   (II.   28.)   önkormányzati   rendelete   Ságvár
község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Ságvár 12_2023 HÉSZ módosítás 2mell belterület szabályozás 1   
Ságvár 12_2023 HÉSZ módoíitás 1mell külterulet szabályozás 1    
Ságvár 12_2023 HÉSZ módosítás 4mell naperőműlehatarolás    
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár község helyi építési
szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben – 2021. március 9-i időállapot.).
14/2011. (VI. 9.) számú rendelet.
 Belterület szabályozási terv (2021. március 9-i időállapot.)
Külterület szabályozási terv (2021. március 9-i időállapot.)
Külterület szabályozási terv 2 (Zártkert) (2021. március 9-i időállapot.)
Település szerkezeti terv
Ságvár Község Településszerkezeti Terv Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek
Ságvár szerkezeti terv egységes
Ságvár 5. sz. módosítás jóváhagyott.pdf 
Ságvár örökségvédelmi hatástanulmány régészet   
Ságvár környezeti értékeles elfogadott