Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Kereskedelmi, Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek

Kereskedelmi ügyek
Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzéséről, a kereskedési formákról
Ügyleírások – Szálláshelyek üzemeltetése
Ügyleírások – Telepengedélyezés
Termékkörök – Üzletköteles termékek
Letölthető nyomtatványok:
Üzlet működésének engedélyezése iránti kérelem
Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról
Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Bejelentés a kereskedelmi tevékenység adataiban történt adatváltozásról
Bejelentés adatváltozásról - 2009. október 1. előtt kiadott működési engedély birtokában gyakorolt
kereskedelmi tevékenység esetén
Bejelentés kereskedelmi tevékenység illetve üzlet megszűnéséről  
Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vételéhez   
Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem
Szálláshely-szolgáltató tevékenység megszüntetésének bejelentése
Bejelentés a szálláshely-üzemeltetési engedély adataiban történt változásról
Bejelentés közforgalom számára megnyitott magánterület rendeltetéstől eltérő használatára        
Adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenységről
Bejelentés üzemeltető váltásról, jogutódlásról
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek
Letölthető nyomtatványok:
Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről
Kérelem telepengedélyezési eljáráshoz
Bejelentés nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásról
Telephely megszűnéséről szóló bejelentés
Telepengedély, tevékenységek
Telepengedélyezési környezetvédelmi dokumentáció
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma: