Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Hirdetmények

Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

2021. szeptember 9. csütörtök

2021. november 2. szerda

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 21/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
H I R D E T M É N Y
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 21/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelete módosításának
partnerségi egyeztetéséről.

2022. január 27. csütörtök

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről
A   Nemzeti   Földügyi   Központ   Erdészeti   Főosztály   (a   továbbiakban:   NFK)   az   erdőről,   az
erdő    védelméről    és    az    erdőgazdálkodásról    szóló    2009.    évi    XXXVII.    törvény    (a
továbbiakban:   Evt.)   33.   §   (1)   bekezdés   a)   pontjában,   valamint   az   Evt.   végrehajtásáról
szóló   61/2017.   (XII.   21.)   FM   rendelet   (a   továbbiakban:   Vhr.)   6.   számú   mellékletében
foglaltaknak     megfelelően     az     alábbiak     szerint     hivatalból     megkezdi     a     Zamárdi
erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét:
o az erdőtervezési körzet megnevezése: Zamárdi (390)
o a körzeti erdőtervezés megkezdésének napja: 2022.02.01.
o felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Lehoczky István
o telefon: +36 (30) 269-3646, e-mail: istvan.lehoczky@nfk.gov.hu
tovább  >> tovább  >>

2022. március 23. szerda

K Ö Z L E M É N Y
Közlemény a Siófoki Tankerületi Központ illetékességi területén működő
általános iskolák 2022-2023. tanévének első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről
tovább  >> tovább  >>

2022. május 30. hétfő

TISZTELT SÁGVÁRIAK!
2022. október 1. és november 28. között kerül sor a NÉPSZÁMLÁLÁS végrehajtására.
A népszámlálás lebonyolításához SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT KERESÜNK.
A számlálóbiztos áll kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.
Alapvető feladata a körzetének bejárása, címek felkeresése, az adatfelvétel.
A számlálóbiztos díjazásban részesül.
Alapvető elvárásaink:
- legalább középfokú végzettség
- magabiztos számítógép-kezelői tudás
- saját eszköz és internetelérés az online felkészüléshez
- elektronikus és telefonos elérhetőség
- terhelhetőség
- tanulási készség
- jó kommunikációs készség
- helyismeret A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva 2022. JÚNIUS 15-ÉIG várjuk a  jegyzo@sagvar.hu e-mail címre.
Jelentkezés számlálóbiztosnak
tovább  >> tovább  >>

2022. június 20. hétfő

H I R D E T M É N Y
Ságvár településrendezési eszközök 4. számú partnerségi egyeztetéséről.  
1. melleklet hatarozat  
2.1. melleklet  
2.2. melleklet  

2022. július 19. kedd

Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) 2022.09.05.
A jelentkezés feltételei:
 betöltött 18. életév;
 büntetlen előélet;
 magyar állampolgárság;
 minimum 8 általános iskolai végzettség;
 háziorvosi/pszichológiai vizsgálatok (II. típusú lőfegyvertartási engedélynek megfelelő
vizsgálatok).
Tájékoztató Önkéntes Katonai Szolgálat 2022

2022. szeptember 1. csütörtök

H I R D E T M É N Y
Ságvár településrendezési eszközök 4. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről 
Ságvár településrendezési eszközök 4. sz. módosítás JSZ: 10/2022
véleményezési anyag  

2022. október 4. kedd

H I R D E T M É N Y
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés
mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.
tovább  >> tovább  >>

2022. november 10. csütörtök

2023. március 16. csütörtök

H I R D E T M É N Y
Ságvár község településrendezési eszközeinek módosításáról
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének a) pontja alapján.
mellékletek  >> mellékletek  >>

2023. május 23. kedd

H I R D E T M É N Y
Ságvár településrendezési eszközök 5. sz. módosítás parnerségi egyeztetéséről. 
Ságvár Településrendezési eszközök 5. sz. módosítás jsz: 2/2023
véleményezési anyag partnerségi egyeztetésre. 
Ságvár Településrendezési eszközök 5. sz. módosítása környezeti értékelés. 

2023. szeptember 14. csütörtök

Szolgálati lehetőség - kaposvári lövészzászlóalj
2023.   szeptember   1-én   megalakításra   került   egy   lövészzászlóalj   Kaposváron,   mely
több,   mint   600,   a   haza   szolgálata   iránt   érdeklődő   honfitársunknak   biztosít   szolgálati
lehetőséget, ami magával vonzza a kaposvári laktanya gyors ütemű fejlesztését is!

2023. december 12. kedd

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ingatlan értékesítésére
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2023. (XI. 27.) önkormányzati határozata alapján
Hirdetmény
Ságvár Ingatlanérték ajánlattételi nyomtatvány
Átláthatósági nyilatkozat
H I R D E T M É N Y
Partnerségi egyeztetés Ságvár településrendezési eszközeinek 4. számú módosítása miatt
a településrendezési eszközök tartalmi összhangjának megteremtése érdekében.

2024. február 15. csütörtök

I N G A T L A N Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
Hirdetmény
 

2024. február 20. kedd

2024. március 13. szerda

ÁLLÁSHIRDETÉS
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)
Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet
kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres
Pályázat
Felhívás

2024. március 13. szerda

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024. június 9-ére tűzte ki az
Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának időpontját.
Hirdetmény