Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Tájékoztatók

Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
A legfontosabb tudnivalók a
kéményseprésről
 Tájékoztató kéményseprésről   
A településen szolgáltatók gyors elérhetősége
Kutyakötelesség - Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban letölthető a NÉBIH által megjelentetett kiadvány a felelős kutyatartásról.
Tájékoztató! Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi kezelői tájékoztató

2021. szeptember 08. szerda

Tájékoztatás - A mustgáz veszélyei.
Tájékoztatás - Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használata.
- A nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését minden esetben szakemberrel végeztessük, valamint rendszeresen vizsgáltassuk felül a készülékeket és füstelvezetőket! - A kátrány keletkezése csökkenthető és a kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az égéshez szükséges levegő-utánpótlást. - Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és füstelvezetők környezetét, közelükből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat! - A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, és ne égessünk műanyag hulladékot! - Csak száraz fát, vagy erre alkalmas éghető anyagokat használjunk! - Háztartási hulladékkal üzemeltetni a fűtőberendezéseket szigorúan TILOS! - Fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberendezést szigorúan TILOS! - Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni! - Szellőztessen rendszeresen! - Kiskorú személyre tüzelő-fűtő berendezés beindítása, üzemeltetése veszélyt jelenthet, ezért javasolt a fenti feladatok végzését nagykorú személyre bízni!.
A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell odafigyelnünk:

2022. június 23. csütörtök

2022. június 28. kedd

Tájékoztatás

2022. június 28. kedd

részletes tájékoztató   >> részletes tájékoztató   >>
Tájékoztatás! BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG Szabadtéri égetéssel kapcsolatos tudnivalók.

2023. január 9. hétfő

Tájékoztató Ságvár község környezeti állapotáról
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1)
bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat
illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi,
értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
részletes tájékoztató   >> részletes tájékoztató   >>
SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG - KÜLSŐ KÖRZETI MEGBÍZOTTI CSOPORT
Tájékozatom a Tisztelt lakosságot, hogy a településükön működő Körzeti Megbízotti Csoport az alábbi mobil
telefonszámon 24 órában áll rendelkezésükre: 06-20/452-0842
A Körzeti Megbízotti Csoport fogadóórája
Ságvár község körzeti megbízottja: Kiss Gyula rendőr őrmester
KMB csoport telefonos elérhetősége: +36204520842
KMB fogadóóra helye: Siófoki Rendőrkapitányság
KMB fogadóóra időpontja: minden hónap első szerdája 10-12 óra között
SIÓKOM Nonprofit Kft. 2024. évre  vonatkozó
hulladékszállítási naptára Ságvár.
8600 Siófok, Papfődi út 3.
Tel.: 84/503-200
Fax: 84/503-010
e-mail: siokom@siokom.hu 

2023. március 9. csütörtök

Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról.
Tisztelt érintett felhasználóink!
2022    márciusában    indult    annak    a    nagyszabású    fejlesztésnek    az    előkészítése,    amely    a    Közép-
Dunántúl     ivóvízellátásának     korszerűsítését     célozza.     A     Balaton     és     térsége     ivóvízellátásának
modernizációjához    kapcsolódó    előkészítés    nevet    viselő,    3,2    milliárd    forint    uniós    támogatásból
megvalósuló   projekt   keretében   zajlanak   a   beruházás   tervezési   feladatai,   melyhez   kapcsolódóan   a
szakemberek    egyeztetnek    az    illetékes    önkormányzatokkal,    és    felkeresik    az    érintett    ingatlanok
tulajdonosait.
KEHOP-2.1.3 A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés
részletes tájékoztató   >> részletes tájékoztató   >>

2023. december 8. péntek

Tájékoztató Ságvár község környezeti állapotáról
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1)
bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat
illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi,
értékeli a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
részletes tájékoztató   >> részletes tájékoztató   >>

2024. március 07. csütörtök

részletes tájékoztató   >> részletes tájékoztató   >>
Tájékoztató a siófoki fogorvosi ügyelet igénybevételének lehetőségéről.

2024. március 26. kedd