Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

Széchenyi Terv Plusz

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I.ütem)

A projekt főbb adatai:
Kedvezményezett neve: Ságvár Község Önkormányzata
Fejlesztés célja:   Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)
A szerződött támogatás összege:   556.737.270,- Ft
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.
A projekt tartalmának bemutatása: Ságvár Község Önkormányzatának célja, hogy jelen fejlesztés keretében olyan többfunkciós szolgáltatóteret hozzon létre, amely együttesen biztosítja a helyi közösség kulturális, szabadidős tevékenységeihez szükséges helyszínt, mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály képviselői számára. Másrészt a szolgáltatóházban kialakításra kerülő helyiségek korszerű környezetet teremtenek a civil, a nonprofit és más egyéb szervezeteknek ügyfélfogadásuk lebonyolítására. A felhíváshoz illeszkedve, a fejlesztés integrált módon támogatja azon infrastruktúrafejlesztést, mely a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá, egyúttal Ságvár általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A beruházás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását. A projekt részcéljai: 1. Helyi népességszám növelés, fiatalkorú lakosság helyben tartása, kvalifikált lakosok     számának emelése. 2. Kulturális, szabadidős tevékenységeknek helyet adó többfunkciós tér kialakítása. 3. Fejlesztendő ingatlan környezetének rendezése. 4. Helyi kulturális lehetőségek bővítése. 5. Nonprofit szervezetek számára iroda, ügyfélfogadó helyiség létrehozása. A projekt szakmai tartalma: • Többfunkciós szolgáltatóház kialakítása: Új épület építése a jelenlegi funkciók megtartásával,   új funkciók kialakításával, nonprofit tevékenységhez • Nyilvánosság biztosítása • Projektarányos akadálymentesítés • Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés • Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem) -

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040

Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I.ütem)
Ságvár Község Önkormányzata 2022.01.13-án sikeres pályázatot nyújtott be az Élhető települések
című felhívásra. A projekt a Széchenyi Terv Plusz keretében kerül megvalósításra, 556.737.270 Ft,
azaz ötszázötvenhatmillió-hétszázharminchétezer-kettőszázhetven forint európai uniós vissza nem
térítendő támogatás segítségével.
Látványtervek