Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Tájékoztató az ásott és fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban
Az engedély nélkül létesített ásott, vert vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell
kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.
Amennyiben a tulajdonos utólag, a fenti határidőig kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot nem
kell fizetnie.
A jövőben létesítendő kutak esetében minden kútra kell engedély, ez alól az ásott vagy vert kút sem kivétel.
Tájékoztató
- Kérelem kutak fennmaradási engedélyéhez 
- Kérelem a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítése érdekében
hatósági bizonyítvány kiállítása céljából 
- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz
forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
- Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
- Kérelem talajvízkút létesítési engedélyezéséhez
- Bejelentés parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlanról
- Kérelem településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez
- Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz
- Kérelem Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására     
- Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás  zajkibocsátásának megváltozásáról
- Rendezvény tartási engedély kérelem
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Ságvár
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Som
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Nyim
- Közterület használati engedély kérelem Ságvár
- Közterület használati engedély kérelem Som
- Közterület használati engedély kérelem Nyim
- Kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetettgépjárművek
útdíj fizetése alóli mentesülésről szóló hatóságibizonyítvány kiadásához
- Kérelem hatóságibizonyítvány kiállítása iránt az egy lakcímen élő személyekről
- Hatósági bizonyítvány kiadása iránt kérelem
- Fakivágási engedély kérelem