Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Hatósági ügyek

 Ügyleírások – Környezetvédelem
Ügyleírások – Népességnyilvántartás
Ügyleírások – Hagyatéki ügyek
Ügyleírások – Településképi eljárás
Ügyleírások - Közterület-használati engedély
Ügyleírások – Közút nem közlekedési célú igénybevétele
Ügyleírások – Birtokvédelem
Ügyleírások – egyéb
Letölthető nyomtatványok:
- Kérelem a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítése érdekében
hatósági bizonyítvány kiállítása céljából 
- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz
forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
- Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
- Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási
engedély iránti kérelem
- Kérelem talajvízkút létesítési engedélyezéséhez
- Bejelentés parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlanról
- Kérelem településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez
- Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz
- Kérelem Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására     
- Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás  zajkibocsátásának megváltozásáról
- Rendezvény tartási engedély kérelem
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Ságvár
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Som
- Közterület-felbontási engedély kérelem  Nyim
- Közterület használati engedély kérelem Ságvár
- Közterület használati engedély kérelem Som
- Közterület használati engedély kérelem Nyim
- Kérelem a mezőgazdasági termelők által üzemeltetettgépjárművek
útdíj fizetése alóli mentesülésről szóló hatóságibizonyítvány kiadásához
- Kérelem hatóságibizonyítvány kiállítása iránt az egy lakcímen élő személyekről
- Hatósági bizonyítvány kiadása iránt kérelem
- Fakivágási engedély kérelem
 
 
 
   
 
    
 
  
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma: