Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 1. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.2 A szervezeti struktúra 1.1.3 A szerv vezetői 1.2 A felügyelt költségvetési szervek 1.3 Gazdálkodó szervezetek 1.4 Közalapítványok 1.5 Lapok 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 1.7 Költségvetési szervek
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
-
-
 2. Székhely
8654 Ságvár, Fő utca 16.
-
-
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
8654 Ságvár, Fő utca 16.
-
-
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
84/580-022
-
-
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 6. Központi elektronikus levélcím
-
-
 7. A honlap URL-je
www.sagvar.hu
-
-
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
-
-
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 10. Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő-Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
2023. október
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó, tel:84/580-022/19, email: jegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16. Aljegyző: Koltai Bernadett, tel: 84/580-022/18, e-mail: aljegyzo@sagvar.hu, postacím: 8654 Ságvár, Fő utca 16.
2015. december
-
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu www.somogy.gov.hu https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervez eti-egysegek 2. Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 3. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00,13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023.október
Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov. hu www.somogy.gov.hu https://www.kormany hivatal.hu/hu/somogy /szervezeti-egysegek
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
1. Somogy Vármegyei Kormányhivatal postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov.hu honlap: www.somogy.gov.hu 2. Azon döntések esetén, ahol a jogszabály alapján közigazgatási per lefolytatásának van helye az eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék cím:7623 Pécs, Rákóczi út 34 telefon: 72/503-500 weboldal: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/ 3. A polgármester, illetve a jegyző által átruházott hatáskörben meghozott döntései ellen benyújtandó fellebbezés: Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. Tel: 580-022 e-mail: jegyzo@sagvar.hu honlap: www.sagvar.hu
2023. április
Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Tel: 82/502-600 e-mail: hivatal@somogy.gov. hu www.somogy.gov.hu
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-