Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:

2020. március 14.

2020. március 11. szerda

Változás a térítési díjakban! 2020. március 1-jén lép hatályba Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020. (I.16.) önkormányzati rendelete, melynek melléklete tartalmazza a szociális- és gyermekjóléti alapellátások, valamint a gyermekétkeztetés március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjait.  A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. január 16. napján kihirdetésre került!
 
 

Kezdőlap

2020. április 14. kedd

Több alternatívát is kínál a Dunántúli Regionális Vízmű a sárga csekk befizetésére. A szolgáltató, felhasználói védelme és biztonsága érdekében az online lehetőségeket ajánlja. Aki teheti, így otthon maradhat, és könnyen, elektronikus úton intézheti többek között a víz- és csatornadíjszámlák befizetéseit, hozzájárulva ezzel az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés biztonságos és folyamatos fenntartásához.

2020. július 3. péntek

TÁJÉKOZTATÁS az ingatlan és környékének tisztántartásáról! Tisztelt ságvári ingatlantulajdonosok/használók! Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2002. (IX. 6.) önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségekre.
tovább >> tovább >>

2020. július 3. péntek

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 6-tól A Siófok, Fő tér 1. szám alatti kormányablak 2020. július 6-tól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket: Hétfő 8.00 – 18.00 Kedd 8.00 – 15.00 Szerda 8.00 – 18.00 Csütörtök 8.00 – 15.00 Péntek 8.00 – 14.00
CASTRUM - IDŐSKORÚAKNAK OLTALOM REFORMÁTUS SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY - SÁGVÁR A Ságvári Református Egyházközség fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény 2020 őszén nyílik meg. Ságvár és a környező települések időskorú lakóinak (természetesen nem csak reformátusoknak) szeretnénk a modern, minden kényelemmel felszerelt új intézményünkben, az Önök szolgálatában állni.

2020. augusztus 28. péntek

2020. szeptember 4. péntek

Ságvár-Som Kerékpárút hivatalos átadója - 2020 szeptember 9. 10:00 óra A Ságvár-Som Kerékpárút hivatalos átadójára 2020. szeptember 9-én kerül sor községünk központjában. Az ünnepi beszédek, köszöntők és szalagátvágás után pedig átadjuk a kerékpáros forgalomnak az új kerékpárút-szakaszt. Szeretettel hívjuk és várjuk a község Lakosságát és minden kedves érdeklődőt!
bővebben >> bővebben >> bővebben >> bővebben >>
Közlemény Tisztelt Ságvári Lakosság! A kihirdetett veszélyhelyzet és a kialakult súlyos járványügyi helyzetre tekintettel Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  2020. november 4-én 18.00 órára meghirdetett közmeghallgatása elmarad! Megértésüket köszönjük!

2020. november 4. szerda

2020. november 30. hétfő

Hirdetmény Ságvár Község településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről   Hirdetmény Ságvár településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről   Véleményezési dokumentáció •  A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed0dr9eo4dt5ee2em3cj0by7bz0cf3cb8cb5bz6i
  
Tovább

2021. június 30. szerda

Tájékoztatás!
Tűzgyújtási tilalom BELTERÜLETEN is! Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 10/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt TILOS a belterületi égetés is! Kérjük a fentiek betartását! Ságvár Község Önkormányzata

2021. június 30. szerda

Hirdetmény!
Megnyílt a viharkárosultak segélyszámlája!   A Somogy Megyei Önkormányzat bankszámlát nyitott a 2021. június 25-i vihar somogyi károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a 10039007-00313955-00000110 számú bankszámlára lehet utalni. Akik segíteni szeretnének, kérem, hogy a közlemény rovatba a Ságvár szót beírni szíveskedjenek! Somogy ismét összefog!
Felhívás!
tovább >> tovább >>

2021. november 15. hétfő

Tájékoztatás

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfeleink és ügyintézőink egészségének megóvása, valamint a folyamatos és zavartalan ügyfélfogadás biztosítása érdekében az ügyfélfogadás során  az alábbi szabályok betartása kötelező !!! 1. A Hivatalba való belépéskor és a Hivatalban való tartózkodás ideje alatt az orrot és szájat eltakaró szájmaszk használata kötelező! 2. A Hivatalba történő belépést követően fertőtlenítse le kezét a kihelyezett kézfertőtlenítővel! 3. A kizárólag személyesen intézhető ügyek esetében telefonon időpontot kell kérni az illetékes ügyintézőtől. Amennyiben lehetséges kerüljék a személyes jelenlétet igénylő ügyintézést. Tájékoztatás és felvilágosítás kérése céljából keressék ügyfélszolgálatunkat és ügyintézőinket telefon vagy e-mail útján. Amely ügyfajták esetében lehetséges, használják az elektronikus ügyintézést. Elektronikus ügyintézés: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap Elektronikus kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu

2022. március 29. kedd

2022. március 29-én 13:03-kor megérkezett Ságvárra az első gólya.
tovább >> tovább >>
Jelenleg a fészekben
 

2022. június 23. csütörtök

Tisztelt Lakosság! Ságvár    Község    Önkormányzatának    Képviselő-testülete,    Som    Község    Önkormányzata Képviselő-testületének      és      Nyim      Község      Önkormányzata      Képviselő-testületének hozzájárulásával   7/2022.   (V.   26.)   önkormányzati   rendeletével   módosította   a   személyes gondoskodás   körébe   tartozó   szociális   alapellátásokról   és   a   fizetendő   térítési   díjakról szóló   3/2014.   (II.   06.)   önkormányzati   rendeletben   meghatározott   intézményi   térítési díjak összegét.
A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2022. július 1-jétől hatályos intézményi térítési díjai.
tovább >> tovább >>

2022. június 28. kedd

Tájékoztatás! Tisztelt Lakosság! Ezúton    tájékoztatom    Önöket,    hogy    Ságvár    Község    Önkormányzatának    Képviselő- testülete   felülvizsgálta   az   avar   és   kerti   hulladék   égetéséről   szóló   rendeletét   és   új rendelet megalkotása mellett döntött. A   rendelet   területi   hatálya   Ságvár   község   belterületén   kívül   kiterjed,   a   külterületen lévő zártkerti ingatlanokon  folytatott avar és kerti hulladék égetésére. Az   égetés   továbbra   is   szerdai   és   pénteki   munkanapokon   14.00   órától   20.00   óráig végezhető. A rendelet teljes szövege a Nemzeti Jogszabálytárban megismerhető az alábbi linken: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/627494 Kérem a fentik szíves tudomásulvételét és betartását!
tovább >> tovább >>

2022. szeptember 5. hétfő

Kutyakötelesség - Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban letölthető a NÉBIH által megjelentetett kiadvány a felelős kutyatartásról.
Meghívó! Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 8. napján (csütörtökön) 14.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre ezúton meghívja a Tisztelt Lakosságot.
tovább >> tovább >>

2022. december 5. hétfő

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a fenntartó önkormányzatok döntése
értelmében
a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban
2022. december 19. napjától
2022. december 30. napjáig
terjedő időszakban a téli igazgatási szünet ideje alatt
az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal zárva tart!
Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2023. január 2. (hétfő).
részletes tájékoztató  >> részletes tájékoztató  >>

2023. március 9. csütörtök

Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról.
Tisztelt érintett felhasználóink!
2022   márciusában   indult   annak   a   nagyszabású   fejlesztésnek   az   előkészítése,   amely   a   Közép-
Dunántúl    ivóvízellátásának    korszerűsítését    célozza.    A    Balaton    és    térsége    ivóvízellátásának
modernizációjához   kapcsolódó   előkészítés   nevet   viselő,   3,2   milliárd   forint   uniós   támogatásból
megvalósuló   projekt   keretében   zajlanak   a   beruházás   tervezési   feladatai,   melyhez   kapcsolódóan   a
szakemberek   egyeztetnek   az   illetékes   önkormányzatokkal,   és   felkeresik   az   érintett   ingatlanok
tulajdonosait.
KEHOP-2.1.3 A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés
Forrás: www.drv.hu
részletes tájékoztató  >> részletes tájékoztató  >>

2023. március 14. kedd

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KECSKÉS GÁBOR Ságvár község polgármestere részére példaértékű elhivatottsággal végzett településvezetői tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA Budapest, 2023. évi március hó 1. napján

2023. március 21. kedd

2023. március 21-én 11:24-kor megérkezett Ságvárra az első gólya.
tovább >> tovább >>
      Jelenleg a fészekben  
     

2023. szeptember 18. hétfő

Forrás: Copyright @ Madarles – Live Bird Cams https://youtube.com/madarles https://madarles.hu
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatásul közöljük, hogy Ságvár településen 2023. szeptember 26-án 09:00 és 13:00 óra között A karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés, vízhiány várható. A vízhiány érintett területek: Ádándi utca. Társaságunk     az     előre     tervezett     karbantartási     tevékenységeket     minden     esetben     igyekszik munkanapokon,   munkaidőben,   a   meghirdetett   időszakban   és   területre   vonatkozóan   elvégezni. Mivel   azonban   a   munkálatok   megkezdésének   időpontját   és   azok   időtartamát   több   tényező   is befolyásolhatja   –   például   nem   várt   műszaki   problémák,   meghibásodások,   áramszünet   vagy   a tervezett   karbantartással   egy   időben   fellépő,   azonnali   beavatkozást   igénylő   csőtörések   –,   így   a tervezett     karbantartások     időtartama     megnövekedhet,     a     munkálatok     akár     más     napra     is átütemeződhetnek,   illetve   az   érintett   utcák   köre   is   módosulhat.   Kollégáink   mindent   megtesznek   a vízszolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében. A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk. További információ a hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV-infovonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

2023. szeptember 26. kedd

Tisztelt Lakosság! Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében áramszünet lesz Ságváron 2023. október 10-án  08:00 órától várhatóan 15:00 óráig Újtelep I. u. páratlan, Újtelep II. u. páratlan , Fő u. páratlan, Sport u. páratlan házszámok A    balesetek    megelőzése    érdekében    felhívjuk    figyelmét,    hogy    az    áramszünet    ideje    alatt    hálózathoz csatlakoztatott   áramfejlesztőt   használni   csak   az   E.ON-al   megkötött   –   a   leválasztás   feltételeit   tartalmazó   üzemviteli   megállapodás   előírásai   szerint   szabad.   Amennyiben   rendelkezik   aggregátorral   és   azt   használni szeretné,   kérjük   jelentse   be   az   áramszünet   előtt   legalább   5   munkanappal   az   aramhalozat@eon.hu    e-mail címre. Biztonsági   okokból   ezúton   hívjuk   fel   szíves   figyelmüket   arra,   hogy   ha   a   munkálatokat   a   jelzett   időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat: Lakossági (eon.hu) Köszönjük együttműködésüket és az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!
érintett településrészek  >> érintett településrészek  >> tovább >> tovább >>

2023. október 2. hétfő

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Ságvár Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

2023. október 18. szerda

Somogy vármegyében 2023. november 1-től indul az egységes alapellátási ügyeleti rendszer! Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is egységesen: 1830 További információk: https://www.mentok.hu/ugyelet/
tovább >> tovább >>