Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár és Som község Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztése
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább

TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Kedvezményezett neve: SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: SÁGVÁR ÉS SOM KÖZSÉG FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
Szerződött támogatás összege összesen: 619.970.000,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
A projekt tartalmának bemutatása:
A   projekt   célja   a   fenntartható   közlekedési   módok   közül   a   kerékpáros   közlekedés
előnybe    helyezése    a    túlzott    mértékű    gépjármű    forgalom    egyidejű    csillapítása
mellett.    Akcióterülete    térben    kiterjed    a    térségi,    helyközi    és    helyi    közlekedési
forgalomra      egyaránt;      funkciójában      átöleli      a      hivatásforgalmi      közlekedők
célcsoportja     mellett     a     szabadidős     és     turisztikai     közlekedést     is     (Siófok     felé
közvetlen   összeköttetés   lesz   a   Balatoni   Bringakörúttal);   társadalmi   spektrumában
a   munkaképes   korosztály   mellett   előnyt   biztosít   az   időskorúak   és   a   fiatalkorúak
mobilitásának is.
A projekt átfogó célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési stratégia
megvalósítása, kiegészítve a közlekedésbiztonság javításával, és a közlekedési komfort
megteremtésével. A projekt komplex célja az éghajlatváltozás mérséklése, az élhető
települési környezet kialakulása, ezáltal az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó
céljainak a teljesülése.
Ságvár és Som község Fenntartható Települési
Közlekedésfejlesztése - TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003