Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Hivatal

Történelem

Címerleírás

Galéria

Pályázatok, álláshírdetések

Testületi ülések

Rendeletek

Hirdetmények

Kötelező nyilvántartások

Aktuális események

Közérdekü adatok

Oktatási Intézmények

Önkormányzati intézmények


Letölthető Nyomtatványok

Fejlesztések

Közbeszerzések

Tájékoztatók

Főoldal

   

     Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról.
§.  1/2019. (II. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
§.  2/2019. (II. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetben - 2019.07.13-i időállapot).
§.  4/2019. (II. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2019 évi igazgatási szünet elrendeléséről.
§.  9/2019. (V. 21) számú rendelet

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról.
§.  10/2019. (V. 21) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2018 évi költségvetés végrehajtásától.

§.  13/2019. (V. 29) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásokról.
§.  15/2019. (VII. 12) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról.
§.  1/2018. (II. 16.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.
§.  3/2018. (II. 28.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.
§.  17/2018. (IX. 28.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településkép védelméről.
§.  21/2018. (XII. 7.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi események létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól (a módosítással egységes szerkezetben - 2019.05.22-i időállapot).
§.  7/2017. (V. 25.) számú rendelet

 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól.
§.  9/2017. (VI. 16.) számú rendelet
 

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.
§.  10/2016. (XII. 1.) számú rendelet

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről.
§.  5/2015. (III. 31.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.
§.  17/2015. (XI. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.01.01-i időállapot).
§.  2/2014. (II. 6.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról (A módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.01.1-i időállapot).
§.  3/2014. (II. 6.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról.
§.  9/2014. (IV. 30.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2019.01.1-i időállapot).
§.  11/2014. (VIII. 13.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól.
§.  13/2014. (IX. 24.) számú rendelet
  
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
§.  14/2014. (IX. 24.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági elnököknek járó tiszteletdíjakról.
§.  17/2014. (X. 20.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.05.22-i időállapot).
§.  18/2014. (XI. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2018.01.01-i időállapot).
§.  19/2014. (XI. 27.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2014.05.01-i időállapot).
§.  9/2013. (IX. 13.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2014.09.25-i időállapot).
§.  10/2013. (IX. 13.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2018.09.10-i időállapot).
§.  14/2013. (X. 15.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.02.28-i időállapot).
§.  16/2013. (XI. 29.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokról.
§.  19/2013. (XI. 29.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről.
§.  20/2013. (XI. 29.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról.
§.  10/2012. (XI. 23.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről.
§.  1/2011. (I. 21.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2018.09.10-i időállapot).
§.  7/2011. (II. 11.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2011.01.21-i időállapot).
§.  2/2008. (II. 1.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról.
§.  21/2008. (XII. 3.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2012.11.23-i időállapot).
§.  7/2002. (IX. 6.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról.
§.  10/2002. (IX. 6.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete "Ságvár Község Díszpolgára" és "Ságvárért" kitüntető cím adományozására.
§.  4/1998. (II. 21.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár község jelképeiről és a jelképek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2012.06.01–i időállapot).
§.  2/1996. (III. 14.) számú rendelet
 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ságvár község helyi építési szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben – 2018. december 8-i időállapot).
§.  14/2011. (VI. 9.) számú rendelet
 
 
Ságvár Község Önkormányzata - Helyi esélyegyenlőségi Program 2013-2018    

 

 
SOM Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei:

NYIM Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei:


Ságvár Község Rendezési terve:
 
 
Belterület szabályozási terve    

Külterület szabályozási terve 1    

Külterület szabályozási terve 2 (Zártkert)    

Település szerkezeti terv    

Ságvár Község Településszerkezeti Terv Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek    

Helyi rendeletek:

      

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei:

Ságvár Község Önkormányzat hivatalos honlapja • 8654 Ságvár,  Fő. u. 16. • Tel: (84) 580-022 • Fax: (84) 380-011 •  .  hivatal@sagvar.hu