Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Hivatal

Történelem

Címerleírás

Galéria

Pályázatok, álláshírdetések

Testületi ülések

Rendeletek

Hirdetmények

Kötelező nyilvántartások

Aktuális események

Közérdekü adatok

Oktatási Intézmények

Önkormányzati intézmények


Letölthető Nyomtatványok

Fejlesztések

Közbeszerzések

Tájékoztatók

Főoldal

   

     


Helyi rendeletek:SOM Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei:

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Som Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.
  1/2016. (II. 24.) számú rendelet      
 
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Som Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.
  2/2015. (II. 04.) számú rendelet      

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról -
(a módosításokkal egységes szerkezetben - 2016. január 1-jei időállapot).
  3/2015. (II. 04.) számú rendelet      
 
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről.
  6/2015. (III. 31.) számú rendelet      
 
Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról.
  8/2015. (V. 4.) számú rendelet         
 
Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.
  13/2015. (XI. 24.) számú rendelet         

 
Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - egységes szerkezetben.
  16/2014. (XI. 26.) számú rendelet         
 
Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról -
(a módosításokkal egységes szerkezetben - 2016. január 1-jei időállapot).
  17/2014. (XI. 26.) számú rendelet         
 
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.
  18/2014. (XI. 25.) számú rendelet          
 
Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről - a módosításokkal egységes szerkezetben.
  2/2013. (II. 13.) számú rendelet            

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013(IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  4/2013. (IV. 17.) számú rendelet          

Som Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013(IV.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásról.
  5/2013. (IV. 17.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról.
  6/2013. (IX. 10.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak következményeiről - egységes szerkezetben.
  7/2013. (IX. 10.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterület használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák és a közösségi ház használatbevételének szabályairól.
  8/2013. (IX. 10.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló 3/2013 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  9/2013. (IX. 10.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  10/2013. (IX. 10.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról.
  11/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről - (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2016.01.01.-i időállapot).
  12/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról.
  13/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokról.
  15/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  16/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2013 (IX.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  17/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006 (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  18/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
  19/2013. (XI. 27.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról - egységes szerkezetben.
  8/2006. (III. 28.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Som község jelképeiről és a jelképek használatáról.

3/1994. (XI. 24.) számú rendelet           

Som község helyi adókról szóló rendelete - egységes szerkezetben.
  13/2012. (XI. 21.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
 7/2011. (II. 23.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4./2010. számú önkormányzati rendelet módosítására.
  8/2011. (IV. 13.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a sport tevékenységgel kapcsolatos feladatokról.
  10/2002. (IX. 05.) számú rendelet      

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról.
  11/2011. (IV. 13.) számú rendelet      

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.
  3/1999. (II. 16.) számú rendelet           

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról - egységes szerkezetben.
  6/2002. (IX. 05.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a háziorvosi körzetekről.
  4/2002. (VIII. 30.) számú rendelet      

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól.
  2/2011. (I. 21.) számú rendelet            

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól.
  4/2011. (II. 09.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzati közművelődés feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról.
7/2003. (IV. 10.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről.
  12/2012. (XI. 21.) számú rendelet       

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.
  7/2008. (II. 12.) számú rendelet           

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a település folyékony hulladékkezelési szolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról.
  7/2010. (VII. 01.) számú rendelet        

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.
  8/2000. (X. 26.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a parlagfű irtásáról.
  8/2002. (IX. 05.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az állattartás szabályozásáról.
  10/2012. (XI. 21.) számú rendelet        

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörökről.
  5/2001. (XI. 16.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2010 (XII. 01.) számú rendeletének módosításáról.
  5/2011. (II. 09.) számú rendelet          

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a "Som Község Díszpolgára"  és "SOMÉRT" kitüntető cím adományozására.
  6/2003. (IV. 10.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről.
  7/2000. (XI. 02.) számú rendelet         

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Som helyi építési szabályzatáról - egységes szerkezetben.
  6/2010. (IV. 14.) számú rendelet         
Som Község Önkormányzata -  Helyi esélyegyenlőségi Program 2013-2018    

SOM Község rendezési terve:


Belterület szabályozási terve    

Külterület szabályozási terve    

Daránypuszta szabályozási terve    


Szőlőhegy szabályozási terve     

Jóváhagyott szöveg     


Település szerkezeti terv 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Ságvár Község Önkormányzat hivatalos honlapja • 8654 Ságvár,  Fő. u. 16. • Tel: (84) 580-022 • Fax: (84) 380-011 •  .  hivatal@sagvar.hu